Current status:

Application sent

First job interview

Selection & Assessment

Second job interview

Hired

You’re applying for: Terminal Foremann

Your application has succesfully been sent. We will contact you as soon as possible.

  First name*

  * Required

  Last name*

  Address*

  City*

  Country*

  Email*

  Phone*

  Upload resume*

  Submit
  Apply now
  Terminal Foremann

  Tromsø

  Full-time

  Other Areas of Expertise

  Apply now

  Er du en engasjert, inspirerende, menneskelig leder med mye erfaring innen logistikk og handel? Har du nok ekspertise og motivasjon til å selvstendig lede et distribusjonssenter i Tromsø, og bygge ut virksomheten vår videre langs norskekysten? Les da videre...
  Terminal Formann har det overordnede ansvaret for driften av terminalen. De av terminal formanns funksjoner som ikke dekkes av SO blir ivaretatt av Region Manager.
  Dette ansvaret innebærer implementering og oppfølging av nødvendige rutiner for å drifte avdelingen i tråd med selskapets visjon, misjon og verdier. Stillingens primæroppgaver er å kontinuerlig jobbe med kvalitet, effektivitet og sørge for lønnsom drift. 
  Stillingen skal følge opp at alle avdelinger innfrir nødvendige KPI’er og presterer tilfredsstillende.

  Arbeidsoppgaver

  •    Stillingen har følgende ansvarsområde.
  •    Operativt ansvarlig for terminal.
  •    Rapportering i hht til gitte frister og instrukser fra selskapets støtteavdelinger.
  •    Operative kostander og operativ struktur.
  •    Operativ organisasjon innenfor selskapsdefinert rammer.
  •    Budsjett og resultatansvar for operativ del av avdeling.
  •    Kvalitetsansvar.
  •    Prosesser og rutiner.
  •    Sikkerhets ansvar.
  •    Farlig gods ansvar.
  •    HMS Ansvar.
  •    Delvis Personalansvar.
  •    Månedsrapportering og avsetninger.
  •    Mission, Vision og verdier.
  •    Rapportering av sykefravær, arbeidstid og annen rapportering til HR.
  •    Annet forefallende arbeid i forbindelse med kundehenvendelser, som ikke faller inn
  under OS.

  Inspirerende leder, godt kjent med logistikk

  Du er en intelligent, kommersielt drevet bedriftsleder (m/k), alltid klar for å dele kunnskapene dine og i stand til å engasjere og styre gruppen din i riktig retning. Du er også en åpen, ærlig og inspirerende sparringspartner, både for ditt eget team og for kollega-ledere fra andre avdelinger
   Videre er de spesifikke stillingskravene:

  •    Minst tre års bransjeerfaring innenfor logistikk.
  •    Kunnskap om Officepakken, TMS, CRM, og SuperOffice.
  •    Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk både muntlig og skriftlig.

  Vi tilbyr

  Ønsker du å modernisere et interessant selskap med store vekstmuligheter, forbedre prosesser, og slik sørge for at vi blir den mest populære logistikkleverandøren langs norskekysten? Og synes du i tillegg at det er viktig å bidra til ren transport i våre nordlige kyststrøk? Da har vi jobben for deg. Vi byr deg:

  •    Lønn i henhold til tariff.
  •    Ubegrensede muligheter for personlig utvikling.
  •    25 feriedager i året.
  •    Pensjonsordning og en personlige forsikringer.

  Vi ser frem til å høre fra deg!  

  Hvis du kunne tenke deg å bli en del av vårt entusiastiske team og har lyst til å jobbe i et internasjonalt selskap med spennende utviklingsmuligheter vil vi gjerne høre fra deg. Det enkleste er å søke direkte ved å klikke på Søk -knappen. Har du spørsmål kan du sende en e-post til [email protected]

  Om arbeidsgiveren

  Nor Lines Norway AS er en logistikkleverandør som daglig har hele Norge som nedslagsfelt. Med sentraliserte systemer og tilstedeværelse på rundt 45 lokasjoner innenlands er vi alltid nær våre kunders fraktbehov – samtidig som vi sikrer en kostnadseffektiv og miljøvennlig totalløsning. Vårt innenlands nettverk sikrer et samlet rutegående transportsystem hvor regioner knyttes sammen av fremføringslinjer på sjø, bil og bane. Våre kunders innenlands aktiviteter er tett knyttet sammen med vårt morselskap Samskip og inkluderer import og eksport som en del av de logistikkløsningene vi opererer daglig.  Våre terminaler i inn- og utland utfører alle typer innhenting og distribusjon slik at vi alltid har en lokal tilstedeværelse for våre kunder. Nor Lines Norway AS disponerer godskapasiteten på Kystruten og er med å sikre regulere og miljøvennlige anløp til store deler av Norges kyst. Selskapet tilbyr også internasjonale spedisjonstjenester til alle verdensdeler.
  Vi har kapasitet til å dekke alle typer transportoppdrag – fra små sendinger med stykkgods til store partilaster; fryselast, containere, ro-ro, konstruksjoner til oljeindustrien og alle typer annen industrilast.
   

   

  Apply now

  Questions about this vacancy? Ask Us.

  Sign up for a job alert.